Игри

Информация за страница Общество

Точната дефиниция на общество е трудна и редица учени са посветили много свои трудове в нейното определяне. По принцип обществото представлява група от общност или хора, а също така и техните социални контакти и взаимоотношения. Въпрос на гледна точка е как се развива обществото – дали върви в правилната посока или точно обратното, т.е. неговите проблеми се задълбочават. Ежедневно се провеждат хиляди социологически анкети и проучвания, които имат за цел да разберат общественото мнение по въпроси и проблеми от различен характер. Впоследствие тези анкети стават публично достояние – може да ги видите по всяко време в Интернет или да видите отразен за тях репортаж в новинарската емисия. Такива проучвания се правят също и в редица телевизионни предавания непосредствено в ефир. Обикновено такива рубрики носят наименованието „въпрос на деня” или „въпрос на седмицата”. Тогава на хората се предлага да гласуват измежду няколко актуални събития, случили се непосредствено днес или през изминалата седмица. Всички тези анкети и допитвания имат за цел да проучат общественото мнение и да разберат виждането на дадено общество. Във всяко такова неизменно съществуват редица проблеми за решаване, които с течение на времето се задълбочават или се премахват. Всеки от вас е чувал термина „гражданско общество”. Основната дилема при него е дали то е силно разединено или обединено. Актуална тема напоследък са политическите протести и те по много ефикасен начин дават отговор на този въпрос. Съвсем естествено винаги ще има както обединение, така и известно разделение и именно това е един от основните проблеми, които измъчват конкретно общество.

                Много хора винаги следят с огромен интерес социологическите проучвания и редовно сами участват в тях. Понякога е възможно да се получат известни неточности или обърквания в изнесените данни, което е повод за известно недоволство от страна на останалите хора. Вероятно и вие сте чували, че някои от тези анкети са платени и изнасят предварително уговорени статистики. Следователно процентите не отразяват обективно действителността и така се представя грешно обществено мнение. За такъв вид анкети неизбежно се заговаря по време на предизборни кампании, независимо дали става въпрос за президентски или парламентарни избори. Тогава и в още много други случаи всяко едно общество заема различна позиция. Според доста учени, които се опитват да вникнат по-дълбоко в проблемите на дадена група общност, вероятно това е причината за неразбирателството – все по-голямото разединение на общността, която живее в една държава и има общи проблеми. Всяка по-малка или по-голяма група от хора всъщност представлява едно общество. Това може да се каже както за семействата или приятелските компании, така например и за участниците в групи, каквито има в многобройните социални мрежи. Много хора в наши дни имат профили в такива социални мрежи като Фейсбук и Туитър и там те обсъждат някакви проблеми или събития. Обществото е постоянно обект на изследвания и проучвания, защото представлява интерес за доста хора. Днес всички прекрасно знаят, че дори в ежедневието възникват проблеми, които са наболяли в обществото. Това са например безработицата, високите сметки за вода и ток или непрекъснатото повишаване на цените. Всичко това кара социолозите да провеждат анкети и да правят съответните изводи от мнението на обществото.

Етикети:   България , Градове , Комуникации
eXTReMe Tracker